Information om projektet

Här kommer data på antalet anslutningar. Statistiken baseras på 58 fastigheter.

Procentuella anslutningar